ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг


Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) суб’єкта господарської діяльності товариства з обмеженною відповідальністю "Центр Досліджень та Розробки" (далі іменованого “Виконавець”) і містить всі істотні умови надання послуг (ст. Ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України).


Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) в разі прийняття викладених нижче істотних умов і оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить таким чином акцепт цієї оферти, стає Замовником.


Терміни та визначення, що використовуються в Договорі

Акцепт - повна й безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених цією публічною офертою;

Сервер – програмно-апаратна обчислювальна система, яка виконує сервісні функції на запит клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів.

Віртуальний виділений сервер – розподіл фізичного сервера, на основі технології віртуалізації, на кілька віртуальних серверів із власним ізольованим програмним середовищем.

Віртуальний робочий стол – розподіл фізичного чи віртуального сервера, на основі технології віддаленого ообочого столу, на кілька віртуальних робочих столів із спільним програмним середовищем.

Трафік – сукупний об’єм даних (файли, пошта, тощо), який проходить через сервер протягом певного проміжку часу.

CPU (процесор) – потужність процесора, яка гарантується Виконавцем при наданні Замовнику Послуги згідно з обраним тарифним планом.

RAM – оперативна пам’ять сервера, об’єм якої надається у відповідності із обраним Замовником тарифним планом.

Доменне ім'я (домен) – частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється. Домен ідентифікується іменем домену.

DNS-сервер – служби доменних імен, які містять конфігураційні файли зареєстрованого домену.

Логін – унікальний для веб-сервера Виконавця набір літер, цифр та символів, які в поєднанні з Паролем слугують ідентифікатором Замовника.

Пароль – набір літер, цифр та символів, які в поєднанні з Логіном слугують ідентифікатором Замовника.

Тарифний план – сукупність пропозицій (технічних та вартісних характеристик), запропонованих Замовнику Виконавцем, які визначають види, вартість та обсяг надання Послуг. Тарифний план розташований на веб-сайті за адресою: https://ua-admin.ua/prices/ та є невід’ємною частиною Договору.

Замовлення – електронне повідомлення, відправлене Замовником з сайту Виконавця (https://ua-admin.pro), яке включає номер замовлення, а також перелік Послуг Виконавця, які Замовник воліє отримати. Для формування замовлення Замовник заповнює форму на сайті Виконавця за посиланням https://ua-admin.pro. Прийняте до виконання замовлення є невід’ємною частиною даного Договору.

Кабінет замовника – розділ сайту Виконавця, логін та пароль до якого надаються Замовнику після формування замовлення за посиланням https://ua-admin.pro. У системі керування замовленнями зберігаються дані Замовника, перелік, дата та зміст надісланих Замовнику Виконавцем електронних повідомлень, перелік сплачених Замовником рахунків, активних Послуг. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження логіну та паролю до системи керування замовленнями.

Веб-сайт Виконавця – веб-сайт, який знаходиться у мережі Інтернет за посиланням https://ua-admin.pro. Доступ до веб-сайту мають всі користувачі всесвітньої мережі Інтернет 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Служба Підтримки - розділ на веб-сайті Виконавця призначений для обробки сервісних запитів Замовників та інцидентів. Знаходиться за посиланням https://ua-admin.pro/requests

База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (категорії персональних даний, які обробляються: паспотрні дані; ідентифікаційний код, адреса реєстрації Замовника, телефонний номер та інші дані, що дозволяють його ідентифікувати).

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.


Спам це:

здійснення організованої масової розсилки інформації рекламного, комерційного чи агітаційного характеру іншим користувачам мережі без їх згоди; листів, що містять грубі та образливі вислови та пропозиції; розміщення в будь-якій конференції чи форумі повідомлень рекламного, комерційного, чи агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення дозволені правилами такої конференції чи форуму, або ж їх розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами такої конференції чи форуму;

розсилання інформації отримувачам, які заздалегідь висловили своє небажання отримувати таку інформацію;

використання власних чи наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW та ін.) в якості контактних даних при здійсненні будь-якої з вищевказаних дій, незалежно від того, з якої точки мережі були здійснені дії.


Послуга (послуги):

надання Замовнику логіну та паролю до Кабінету замовника;

надання Замовнику технічних ресурсів на серверах Виконавця у відповідності з обраним тарифним планом, який вказаний на веб-сайті Виконавця;

отримання Замовником необхідних для використання послуг консультацій від служби технічної підтримки, контактні координати якої вказані на веб-сайті Виконавця.

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послугу(послуги) згідно з обраним Замовником тарифним планом. Перелік тарифних планів та їх вартість опубліковані на веб-сайті Виконавця.

1.2. Замовник зобов’язується оплатити вибрані ним Послуги або ті, що вже надаються, у відповідності до тарифів, вказаних на веб-сайті Виконавця.


2. Вартість Послуг та порядок розрахунків

2.1. Вартість Послуг, що надаються Замовнику за даним Договором, вказується на веб-сайті Виконавця.

2.2. Виконавець надає Замовнику рахунок шляхом розміщення в Кабінеті замовника для передплати Послуг. Замовник оплачує отриманий рахунок шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 5-ти календарних днів з дати формування рахунку. У разі повної або часткової несплати рахунку у вказаний термін, Виконавець має право призупинити надання Послуг до отримання повної оплати Послуг.

2.3. Контактною електронною адресою (e-mail) є електронна адреса, вказана Замовником при формуванні замовлення, та зберігається у Кабінеті замовника. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність надання e-mail, та її працездатність.

2.4. Оплата Послуг здійснюється у національній валюті України у формі передплати на період, встановлений Замовником для Послуги у системі керування замовленнями. Мінімальний період передплати Послуги становить 1 (один) місяць. У разі необхідності зміни періоду оплати Замовник повідомляє Виконавця за допомогою запиту до Сервісного Центру.

2.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність та своєчасність здійснюваних ним платежів за Послуги, які надає Виконавець за даним Договором.

2.6. Всі банківські комісійні витрати за сплату рахунків Виконавця сплачуються Замовником.

2.7. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту повідомлення нових реквізитів за допомогою електронної пошти та/або публікації на веб-сайті Виконавця (https://ua-admin.pro), Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за старими реквізитами.

2.8. При оформленні Замовником платіжних документів у розділі "Призначення платежу" обов’язково повинен бути вказаний номер отриманого Замовником рахунку. У разі відсутності номера рахунку у платіжному документі, Виконавець не гарантує своєчасне зарахування отриманої суми як оплату передплачених Послуг.

2.9. Виконавець може змінювати тарифи на надання Послуг. Нові тарифи доводяться до відома Замовника шляхом публікації на веб-сайті Виконавця та/або відправленням на контактну електронну адресу Замовника відповідного повідомлення. Замовник може не погодитись з таким підвищенням та розірвати Договір, про що повинен повідомити Виконавця протягом 10 календарних днів з моменту публікації на веб-сайті або отримання повідомлення. Відсутність відповіді Замовника на повідомлення про підвищення тарифів означає, що він погоджується з новими тарифами та всіма зобов’язаннями по сплаті. Зниження тарифів на Послуги проводиться Виконавцем без попереднього повідомлення.

2.10. Виконання Послуг підтверджується Актом прийому-передачі (далі надання послуг), який Замовник зобов’язується підписати протягом 10 календарних днів з моменту розміщення Акту від Виконавця в Кабінеті Замовника.

2.11. Сторони домовились, що по причині специфічності Послуг, які надаються Замовнику, Послуги вважаються наданими з моменту отримання Замовником доступу до користування Послугами. Якщо Замовник має претензії до наданих Послуг, він надсилає претензії на поштову адресу Виконавця, або в Службу Підтримки Виконавця не пізніше однієї доби з моменту отримання Акту надання послуг. Послуги вважаються виконаними належним чином, якщо від Замовника не надійшли претензії впродовж 30 календарних днів з моменту надання Послуг.


3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Надавати послуги у відповідності з умовами вибраного Замовником тарифного плану Послуги.

3.1.2. На запит Замовника надавати технічні консультації в об’ємі, необхідному для коректних взаємодій при виконанні умов даного Договору.

3.1.3. У разі незадоволення Замовником якістю наданих Послуг, та отримання письмового чи через Службу Підтримки звернення про дострокове розірвання Договору, повернути Замовнику залишок сплачених коштів протягом 10 календарних днів з моменту отримання такого повідомлення. Розрахунок залишку коштів проводиться на момент отримання звернення від Замовника.

3.1.4. У разі порушення умов даного Договору попередити Замовника електронною поштою про виявлені порушення.

3.1.5. Повідомити Замовника про факти намагання третіх осіб зашкодити працездатності Ресурсів Замовника, якщо наявність цих випадків потребує проведення спеціальних дій Виконавця.

3.1.6. Надіслати Замовнику повідомлення після призупинення надання Послуг у випадках, передбачених п. 3.3.1 даного Договору.

3.1.7. Не розголошувати та не використовувати інформацію, що стосується діяльності Замовника, яка стала йому відома під час виконання даного Договору.

3.2. Замовник зобов’язаний:

3.2.1. При формуванні замовлення на Послугу надавати повну та достовірну інформацію. За наслідки, що виникли з причини некоректності внесених даних, Виконавець не несе відповідальності. При необхідності перевірки достовірності особи Замовника, надати усі дані (документи), необхідні Виконавцю для проведення такої перевірки.

3.2.2. Виконувати вимоги, викладені в Договорі.

3.2.3. Виконувати вказівки спеціалістів Виконавця щодо користування Послугами.

3.2.4. Своєчасно передплачувати Послуги.

3.2.5. Підписувати Акти надання послуг та направляти їх Виконавцю протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх отримання. У випадку неотримання Виконавцем підписаного Акту надання послуг протягом 30 (тридцяти) календарних днів або мотивованої відмови від підписання Акту, вважається, що надані Послуги або виконані роботи відповідають вимогам Договору та прийняті Замовником у повному об’ємі, що підтверджується Актом надання послуг, який підписаний Виконавцем.

3.2.6. Самостійно слідкувати за дотриманням норм етикету мережі Інтернет.

3.2.7. Не вживати ніяких заходів, свідомо чи ненавмисно, які можуть призвести до порушення функціонування програмного забезпечення та/або системи в цілому.

3.2.8. Дотримуватись вимог діючого законодавства України та міжнародного законодавства, в тому числі не розміщувати на протизаконні матеріали (порнографія, пропаганда міжнаціональної, міжрасової, міжетнічної ворожнечі, тероризму, наркотиків і т.д.), не порушувати авторські права, суміжні та інші права третіх осіб.

3.2.9. Не покладати на Виконавця відповідальність за будь-якими позовами та відповідальність за заборгованості, збитки, затрати та витрати, включаючи всі судові витрати, витрати на оплату послуг адвокатів та юристів, які виникли в результаті судових процесів та рішень суду, що прямо чи опосередковано стосуються Послуг Виконавця.

3.2.10. Дотримуватись Правил користування послугами та мережею Інтернет

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Повністю або частково призупинити надання Послуг у наступних випадках без попереднього додаткового попередження:

у разі недотримання Замовником умов даного Договору;

у разі неодноразового недотримання Замовником вказівок спеціалістів Виконавця щодо користування Послугами та мережею Інтернет;

якщо Виконавець вважає будь-які дії, вчинені Замовником через Послуги, надані Замовнику згідно даного Договору, такими, що завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим замовникам, або нормальному функціонуванню мережі;

у випадку, якщо Замовника було викрито в застосуванні несанкціонованого розсилання (спаму) в будь-якій формі;

у випадку порушення Замовником норм етикету мережі Інтернет, а саме використання ненормативної лексики у телефонній розмові або у листуванні зі спеціалістами Виконавця;

у випадку, якщо надання Послуги Замовнику зашкоджує діловій репутації Виконавця;

при отриманні відповідних рекомендацій або вимог від співробітників виконавчих органів влади України у випадку виявлення порушення норм законодавства України або міжнародного законодавства.

3.3.2. Служба технічної підтримки Виконавця не зобов’язана надавати консультації по загальному програмному забезпеченню, інформацію про яке можна отримати з відповідних посібників користувача стосовно даного програмного забезпечення, і не несе відповідальність за можливі непрофесійні та некваліфіковані дії Замовника чи його представників.

3.3.3. При перевищених потребах Замовника до апаратних та інших наданих ресурсів, запропонувати Замовнику перехід на інший тарифний план, а при відмові Замовника – призупинити надання Послуг з поверненням невикористаних Замовником передплачених коштів.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Замовник має право протягом 30 (тридцяти) календарних днів, з дати початку надання послуг, відмовитися від наданих Послуг (за винятком: віртуального серверу, фізичного серверу) та отримати всю суму платежу назад.


4. Відповідальність Сторін

4.1. Виконавець не несе відповідальності:

4.1.1. За перебої в наданні Послуг, якщо вони були викликані діями Замовника та/або третьої сторони.

4.1.2. За будь-який збиток, завданий Замовнику внаслідок використання наданих Виконавцем Послуг, включаючи випадки, коли Замовник був проінформований про можливість таких збитків.

4.1.3. За зміст та достовірність будь-якої інформації, що передається або приймається шляхом надання Послуг.

4.1.4. За справність належного Замовнику устаткування та програмного забезпечення, що використовується Замовником.

4.1.5. За втрачений прибуток та/або дохід а також за непрямі збитки Замовника в період використання чи невикористання (повного або часткового) Послуг Виконавця, включаючи випадки, коли Замовник був проінформований про можливість таких втрат.

4.1.6. За технічний стан мережі, до якої підключений Замовник.

4.1.7. За зміст інформації, що розташована на ресурсах Замовника.

4.1.8. За цілісність, достовірність та наявність сайтів і даних Замовника на сервері Виконавця.

4.1.9. За проблеми, пов’язані з використанням Замовником неліцензійного програмного та технічного забезпечення.

4.1.10. За некваліфіковані дії Замовника щодо використання Послуг.

4.1.11. За працездатність програмних засобів, наданих Замовнику, у випадку, якщо Замовник, свідомо чи не знаючи, порушив їх працездатність, видалив або вніс зміни в системні чи службові файли.

4.1.12. За працездатність та придатність до використання програмного та апаратного забезпечення, розробленого третьою стороною.

4.2. Замовник несе відповідальність:

4.2.1. За порушення чинного законодавства, здійснене ним або третьою особою шляхом використання Послуг, що надані Замовнику Виконавцем.

4.2.2. За недотримання умов даного Договору.

4.2.3. За недотримання термінів та порядку оплати Послуг.

4.2.4. За збереження параметрів доступу до Послуги (логін та пароль) та за збитки, які можуть бути понесені в результаті несанкціонованого використання параметрів доступу до Послуги.


5. Передача прав та обов’язків

5.1. Кожна зі Сторін може передавати свої права та обов’язки за даним Договором повністю або частково своїм правонаступникам, філіалам, дочірнім підприємствам або іншим особам, про що інша Сторона повинна бути письмово повідомлена не менше, як за 14 (чотирнадцять) календарних днів до передачі.


6. Вирішення спорів

6.1. Всі суперечки та розбіжності, що виникли в результаті виконання даного Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

6.2. У разі неможливості досягнення згоди між Сторонами, спір передається на розгляд суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю у порядку, визначеному чинним законодавством України.


7. Форс-мажор

7.1. Жодна з Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, та їх виникнення засвідчено Торгово-промисловою палатою України.

7.2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно сповіщає про це іншу Сторону.

7.3. Виконання даного Договору, в повному обсязі або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили продовжується більше трьох місяців, то Договір вважається розірваним.


8. Термін дії та умови розірвання Договору

8.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його акцепту Замовником та діє протягом терміну, на який Замовником здійснена передплата Послуг.

8.2. У випадку здійснення Замовником до закінчення терміну дії Договору передплати Послуг на наступний розрахунковий період, дія Договору продовжується автоматично на тих же умовах, які зазначені у даному Договорі.

8.3. Даний Договір може бути розірваний:

8.3.1. На підставі пунктів 2.5, 2.10, 3.2.10, 3.3.1, 4.2.2 та 7.3

8.3.2. За бажанням однієї зі Сторін, про що має бути повідомлено іншу Сторону не менше як за 30 календарних днів до дати розірвання Договору.

8.3.3. За взаємною згодою Сторін.

8.3.4. Розірвання даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його невиконання або неналежне виконання.

8.3.5. Розірвання Договору не звільняє Замовника від обов'язку сплатити Виконавцю заборгованості за надані Послуги.

8.3.6. У разі дострокового припинення надання Послуг, Замовнику здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу (оплата за місяць, протягом якого обслуговування було припинено, не повертається), за умови відповідного звернення Замовника.


9. Інформація

9.1. Виконавець може в будь-який момент, без отримання окремого погодження Замовника, включати отримані від Замовника персональні дані до відповідної бази персональних даних Виконавця, публікувати у відкритих джерелах його персональні дані для виконання умов даної Оферти та здійснювати обробку таких даних відповідно до встановленої Виконавцем та законодавством України мети і з дотриманням законодавства України.


10. Заключні положення

10.1. З моменту акцепту даного Договору всі попередні угоди, домовленості, що стосуються предмету Договору, втрачають силу.

10.2. Всі Додатки, Доповнення, Додаткові Угоди, поправки до даного Договору, підписані уповноваженими представниками обох Сторін, є невід'ємною його частиною.